AMG Agriculture

Home /   / 

CBR-1-PLUS

产品

CBR-1-PLUS

CBR-1-PLUS - 起动器加鸡肉

起动器加鸡肉类饲料:一种完整的维生素饲料鸡肉起动器肉类

用法:1-28天大

营养成分
湿度 : 最大 12%
蛋白质 : 21 - 23%
脂肪 : 最大 7%
纤维 : 最大 5%
灰分 : 最大 7%
: 0.9 - 1.2%
: 0.6 - 1.0%
代谢能 : 最低 3150 kcal/kg
抗生素 : +
球虫病 : +
使用的原材料 : 玉米,豆粕,麸皮,玉米酒糟,小麦,石粒,骨粉,菜籽粕,棕榈油,预混料

储存于阴凉干燥处,避免阳光直射

Share this article :