AMG Agriculture

Home /   / 

CL-5 SUPER

产品

CL-5 SUPER

CL - 5 - 上层

饲料类型:上层鸡饲料

用法:18周以上的年龄

上层浓缩
水分含量 : 最高 12%
蛋白质 : 16.5 - 17.5%
脂肪 : 最大 7.5%
纤维 : 最大 5.0%
灰分 : 最大 14.0%
: 3.25 - 4.25%
: 0.6 - 1.0%
代谢能 : 最低 2850 kcal/kg
所用原料 : 玉米、豆粕、麸皮、玉米干酒糟及可溶性谷物、小麦、石粒、骨粉、菜籽粕、棕榈油、预混料

请勿用于反刍动物(牛、水牛、山羊和马)

储存于阴凉干燥处,避免阳光直射

Share this article :