AMG Agriculture

Home /  其他家禽 / 

KIT 8 S

产品

KIT 8 S

KIT 8 S - 超级鸭饲料浓缩液

饲料类型:超级蛋鸭浓缩饲料

用法:20周以上的年龄

营养含量
水分含量 : 最高 10%
蛋白质 : 最低 38-40%
脂肪 : 最大 5%
纤维 : 最大 3%
灰分 : 最大 33%
: 9-12%
: 1.0 - 2.0%
抗生素 : +
所用原料 : 豆粕、面筋粉、玉米干酒糟及可溶性谷物、肉粉和骨粉、棕榈油、 预混料


储存于阴凉干燥处,避免阳光直射

Share this article :