AMG Agriculture

Home /   / 

CB - 4

产品

CB - 4

CB - 4 - 猪肉浓缩液

饲料种类:大猪期饲料

用法:70天以上的日龄

营养成分
含水量 : 最高 14%
粗蛋白质 : 最高 37%
粗脂肪 : 最高 5%
粗纤维 : 最低 6%
灰分 : 最大 18%
: 3.0 - 4.0%
: 1.2 - 1.6%
抗生素 : -
所用原料 : 豆粕、鱼粉、棕榈、萝卜粉、骨粉、石种子、棕榈油、预混料

储存于阴凉干燥处,避免阳光直射

Share this article :