AMG Agriculture

Home /   / 

CB - 3

产品

CB - 3

CB - 3 - 大猪饲料

饲料种类:大猪饲料

用法:用于大猪期(20公斤-60公斤)

营养成分
湿度 : 最大 12%
蛋白质 : 17.5 - 20%
脂肪 : 最大 7%
纤维 : 最大 5%
灰分 : 最大 7%
: 0.9 - 1.2%
: 0.6 - 1.0%
代谢能 : 最低 2900 kcal/kg
抗生素 : -
球虫病 : -
所用原料 : 玉米、烂米、面粉、小麦面粉、玉米蛋白粉、玉米干酒糟及可溶性谷物、米糠、木薯、饼干、棕榈油、鱼油、鱼粉、乳糖、葡萄糖、石灰石、预混料


请勿用于反刍动物(牛、水牛、山羊和马)

储存于阴凉干燥处,避免阳光直射

Share this article :