AMG Agriculture

Home /   / 

CB - 5

产品

CB - 5

CB - 5

饲料种类: 母猪浓缩液在怀孕和哺乳期

营养成分
含水量
: 最大 10%
蛋白质 : 35 - 37%
脂肪 : 最低 7%
纤维 : 最大 6%
灰分 : 最大 20%
所用原料 : 面粉、玉米蛋白粉、玉米干酒糟及可溶性谷物、棕榈油、豆粕、油菜粉、向日葵粉、棕榈粉、肉粉、鱼粉、石灰石、预混料


请勿用于反刍动物(牛、水牛、山羊和马)

储存于阴凉干燥处,避免阳光直射

Share this article :